Nasze usługi

Oferujemy profesjonalne konsultacje oraz terapię uzależnień od technologii, dostosowane do potrzeb dzieci, młodzieży, dorosłych
i ich rodzin. Pomagamy w odzyskaniu równowagi i zdrowych nawyków.

Dzieci (do 10 roku życia)

Specjalistyczne konsultacje dla dzieci do 10. roku życia, pomagające w zdrowym i bezpiecznym korzystaniu z nowoczesnych technologii.

Młodzież (do 18 roku życia)

Profesjonalne konsultacje dla młodzieży, wspierające ich w odpowiedzialnym i świadomym korzystaniu z nowych technologii oraz radzeniu sobie z ich wyzwaniami.

selective focus of child using tablet computer on table
selective focus of child using tablet computer on table
woman in red long sleeve shirt wearing white headphones
woman in red long sleeve shirt wearing white headphones
man using his smartphone
man using his smartphone
Osoby dorosłe

Kompleksowe konsultacje dla dorosłych i ich rodzin, pomagające w zarządzaniu korzystaniem z technologii oraz w budowaniu zdrowych nawyków cyfrowych.

Konsultacje

Dzieci i młodzież - indywidualnie

Specjalistyczna terapia uzależnień od technologii dla dzieci i młodzieży, mającą na celu wspieranie zdrowego rozwoju i przywracanie równowagi w życiu codziennym.

Dorośli - indywidualnie
Specjalistyczna terapia uzależnień od technologii dla dorosłych, wspierającą w odzyskiwaniu kontroli nad życiem cyfrowym i poprawie jakości relacji osobistych oraz zawodowych.
2 women sitting on brown wooden bench
2 women sitting on brown wooden bench
a living room with two chairs and a plant
a living room with two chairs and a plant
four women looking down
four women looking down
Grupy

Organizujemy grupy terapeutyczne dla osób uzależnionych od technologii, oferujące wsparcie, wymianę doświadczeń i skuteczne strategie radzenia sobie z nadmiernym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

Terapia uzależnień