Uzależnienia od Technologii

people holding shoulders sitting on wall
people holding shoulders sitting on wall

Uzależnienia od Gier Wideo

Definicja i Skala Problemu

Uzależnienie od gier wideo to stan, w którym granie staje się priorytetem nad innymi aspektami życia, prowadząc do negatywnych konsekwencji w sferze osobistej, zawodowej i zdrowotnej. Według badań przeprowadzonych przez WHO, około 3-4% populacji graczy na świecie może wykazywać symptomy uzależnienia od gier wideo (World Health Organization, 2018).

Skutki Uzależnienia

Uzależnienie od gier wideo może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu, otyłość, a także problemy psychiczne, w tym depresja i lęk. Badania przeprowadzone przez Gentile i współpracowników (2011) wskazują, że dzieci i młodzież spędzające nadmiernie dużo czasu na grach wideo są bardziej narażone na problemy z koncentracją oraz trudności w nauce.

Profilaktyka i Terapia

Efektywna profilaktyka obejmuje edukację rodziców i dzieci na temat zdrowego korzystania z gier wideo oraz ustalanie limitów czasowych. Terapia uzależnień od gier wideo może obejmować indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne, które pomagają w zarządzaniu czasem i rozwijaniu alternatywnych zainteresowań.

Uzależnienia od Internetu

Definicja i Skala Problemu

Uzależnienie od Internetu to zaburzenie charakteryzujące się nadmiernym korzystaniem z sieci, które prowadzi do zaniedbywania innych obowiązków i aspektów życia. Według raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aż 20% polskich nastolatków wykazuje objawy uzależnienia od Internetu (FDDS, 2020).

Skutki Uzależnienia

Uzależnienie od Internetu może prowadzić do izolacji społecznej, zaburzeń snu, a także problemów z koncentracją i pamięcią. Badania przeprowadzone przez Kuss i Griffiths (2015) wskazują, że osoby uzależnione od Internetu są bardziej narażone na rozwój depresji, lęków i innych problemów emocjonalnych.

Profilaktyka i Terapia

Profilaktyka obejmuje edukację na temat zdrowego korzystania z Internetu oraz rozwijanie umiejętności zarządzania czasem online. Terapia może obejmować psychoterapię poznawczo-behawioralną, która pomaga w identyfikacji i zmniejszaniu szkodliwych nawyków związanych z korzystaniem z Internetu.

Uzależnienia od Mediów Społecznościowych

Definicja i Skala Problemu

Uzależnienie od mediów społecznościowych to stan, w którym użytkownik spędza nadmiernie dużo czasu na platformach społecznościowych, zaniedbując inne obowiązki i relacje. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Pittsburghu wykazały, że nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych jest związane z wyższym ryzykiem depresji u młodzieży (Lin et al., 2016).

Skutki Uzależnienia

Uzależnienie od mediów społecznościowych może prowadzić do obniżenia samooceny, lęków społecznych oraz problemów z koncentracją. Metaanaliza Twenge i Campbella (2018) wskazuje na silną korelację między czasem spędzanym na mediach społecznościowych a wzrostem problemów emocjonalnych wśród nastolatków.

Profilaktyka i Terapia

Profilaktyka obejmuje edukację na temat zdrowego korzystania z mediów społecznościowych, ustalanie limitów czasowych oraz rozwijanie zainteresowań offline. Terapia może obejmować indywidualne i grupowe sesje terapeutyczne, które pomagają w radzeniu sobie z presją społeczną i rozwijaniu zdrowych nawyków cyfrowych.

Uzależnienia od Hazardu w Sieci

Definicja i Skala Problemu

Uzależnienie od hazardu w sieci to zaburzenie, w którym osoba nie jest w stanie kontrolować swojego uczestnictwa w grach hazardowych online, co prowadzi do poważnych konsekwencji finansowych i osobistych. Badania przeprowadzone przez Griffithsa (2003) wskazują, że około 1-2% populacji może być uzależnione od hazardu online.

Skutki Uzależnienia

Uzależnienie od hazardu w sieci może prowadzić do poważnych problemów finansowych, utraty pracy, a także problemów zdrowotnych, takich jak depresja i lęki. Badania pokazują, że osoby uzależnione od hazardu online są bardziej narażone na problemy z relacjami interpersonalnymi oraz mają wyższe ryzyko samobójstw (Petry, 2005).

Profilaktyka i Terapia

Profilaktyka obejmuje edukację na temat ryzyka związanego z hazardem online oraz promowanie zdrowych alternatyw spędzania wolnego czasu. Terapia uzależnień od hazardu może obejmować psychoterapię poznawczo-behawioralną, grupy wsparcia oraz programy samopomocowe, które pomagają w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem.

Bibliografia:

  1. World Health Organization. (2018). "Gaming disorder."

  2. Gentile, D. A., et al. (2011). "Pathological video game use among youth: A two-year longitudinal study." Pediatrics, 127(2), e319-e329.

  3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. (2020). "Raport o uzależnieniu od Internetu wśród młodzieży."

  4. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2015). "Internet addiction in adolescence: Prevalence and risk factors." Journal of Behavioral Addictions, 4(1), 15-21.

  5. Lin, L. Y., et al. (2016). "Association between social media use and depression among U.S. young adults." Depression and Anxiety, 33(4), 323-331.

  6. Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). "Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study." Preventive Medicine Reports, 12, 271-283.

  7. Griffiths, M. (2003). "Internet gambling: Issues, concerns, and recommendations." CyberPsychology & Behavior, 6(6), 557-568.

  8. Petry, N. M. (2005). "Pathological gambling: Etiology, comorbidity, and treatment." American Psychological Association.